£ooncontract.nl

Ben je op zoek naar een arbeidscontract, model arbeidsbrief, verzoekschrift of verweerschrift inzake een ontslagprocedure, een loonrekenmodel dan wel een juridische of fiscale checklist? Wij hebben verzoekschriften en verweerschriften voor elke arbeidsgeschil, kort geding loonvorderingen, arbeidscontracten, checklisten voor een arbeid due diligence en loonrekenmodellen die rekening houden met de juridische en fiscale praktijkvereisten en uit de praktijk komen. Heb je een grensoverschrijdende arbeidskwestie en zou je een salary split, 30% regeling of een aangifte inkomstenbelasting…

Continue reading