Cart 0

Arbeidsvoorwaardenreglement

£OONCONTRACT – ARBEIDSVOORWAARDEN REGLEMENT

Na elke arbeidswetswijziging zullen de arbeidsvoorwaarde weer onder de loep moeten genomen. Ook de wijzigingen in de  werkkostenregeling maakt het noodzakelijk om de arbeidsvoorwaarden eens onder de loep te nemen.

De arbeidsvoorwaarden in een reglement kunnen gelden voor alle medewerkers of alleen voor bepaalde groepen. Deze arbeidsvoorwaarden vullen een cao aan of vinden juist hun bestaansrecht in het feit dat er geen cao van kracht is. Het gaat bijvoorbeeld om regelingen van onkostenvergoedingen, reiskostenvergoedingen, scholing en dergelijke. Ze vullen een individuele arbeidsovereenkomst aan.

35.00

document type : .pdf, .pdf,

Categorie:

£OONCONTRACT – ARBEIDSVOORWAARDEN REGLEMENT

Na elke arbeidswetswijziging zullen de arbeidsvoorwaarde weer onder de loep moeten genomen. Ook de wijzigingen in de  werkkostenregeling maakt het noodzakelijk om de arbeidsvoorwaarden eens onder de loep te nemen.

De arbeidsvoorwaarden in een reglement kunnen gelden voor alle medewerkers of alleen voor bepaalde groepen. Deze arbeidsvoorwaarden vullen een cao aan of vinden juist hun bestaansrecht in het feit dat er geen cao van kracht is. Het gaat bijvoorbeeld om regelingen van onkostenvergoedingen, reiskostenvergoedingen, scholing en dergelijke. Ze vullen een individuele arbeidsovereenkomst aan.

In aanvulling op de arbeidsvoorwaardenregeling wordt soms ook met een personeelshandboek gewerkt. Voor bedrijven die niet onder een CAO valt, houdt dat meestal in dat hier de huisregels in worden opgenomen. Voor bedrijven die onder een CAO vallen is dat meestal een uitwerking of verduidelijking van wat in de CAO staat. Bij ons kun je ook een personeelshandboek downloaden.

Voor een uitwerking en afstemming tussen arbeidsovereenkomsten, arbeidsvoorwaardenreglement, personeelshandboek en eventuele toepasselijke CAO kun je uiteraard contact met ons opnemen.