Cart 0

Verweerschrift verwijtbaar handelen

£OONCONTRACT – VERWEERSCHRIFT VERWIJTBAAR HANDELEN

Als een werkgever het dienstverband met een werknemer op grond van verwijtbaar handelen of nalaten wil beëindigingen dan moet hij de kantonrechter vragen de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Als werknemer kun je dit verweerschrift gebruiken om je zelf te verweren tegen de werkgever.

De werkgever kan ook proberen om de arbeidsovereenkomst in overleg met de werknemer te beëindigen. Dat kan door de werknemer te vragen om in te stemmen met de opzegging van zijn dienstverband  of door de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen en dit vast te leggen in een vaststellingsovereenkomst wederzijds goedvinden. Het is raadzaam als werknemer je door een gemachtigde te laten bijstaan om te beoordelen of deze vaststellingsovereenkomst wel in je belang is en of er wel voldoende voor je in zit. De gemachtigde zal beter een procedure, het verloop ervan en wat het vereist om een procedure met grote kans van slagen te doorlopen, kunnen inschatten. £oonContract staat je graag bij in een dergelijke procedure.

35.00

£OONCONTRACT – VERWEERSCHRIFT VERWIJTBAAR HANDELEN

Als een werkgever het dienstverband met een werknemer op grond van verwijtbaar handelen of nalaten wil beëindigingen dan moet hij de kantonrechter vragen de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Als werknemer kun je dit verweerschrift gebruiken om je zelf te verweren tegen de werkgever.

De werkgever kan ook proberen om de arbeidsovereenkomst in overleg met de werknemer te beëindigen. Dat kan door de werknemer te vragen om in te stemmen met de opzegging van zijn dienstverband  of door de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen en dit vast te leggen in een vaststellingsovereenkomst wederzijds goedvinden. Het is raadzaam als werknemer je door een gemachtigde te laten bijstaan om te beoordelen of deze vaststellingsovereenkomst wel in je belang is en of er wel voldoende voor je in zit. De gemachtigde zal beter een procedure, het verloop ervan en wat het vereist om een procedure met grote kans van slagen te doorlopen, kunnen inschatten. £oonContract staat je graag bij in een dergelijke procedure.

Als sprake is van een redelijke grond dan kan de werkgever de arbeidsovereenkomst opzeggen op grond van verwijtbaar handelen of nalaten. Bij de andere ontslaggronden wordt van de werkgever verwacht dat hij zijn best heeft gedaan om de werknemer te herplaatsen, maar bij deze ontslaggrond is dat niet nodig.

De kantonrechter mag een ontbindingsverzoek alleen inwilligen als:

  • redelijke grond is om het verzoek in te willigen;
  • er geen opzegverboden als geen opzegverboden gelden.

Een werknemer zal zich dus kunnen verweren door genoemde gronden te ontkennen dan wel als niet voldragen te beschouwen. Bij een ontbindingsverzoek op grond van verwijtbaar handelen of nalaten wordt vaak een subsidiair verzoek gedaan om de arbeidsovereenkomst te ontbinden op grond van disfunctioneren of verstoorde arbeidsverhouding. Als de kantonrechter het verwijtbaar handelen of nalaten niet aannemelijk acht, dan kan het aan de werknemer verweten gedrag wellicht wel op grond van een andere grond alsnog tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst leiden. Meer subsidiair kan verzocht worden de arbeidsovereenkomst te ontbinden op grond van de cumulatiegrond. Elke grond zal dus zelfstandig zoveel mogelijk worden weerlegd. je kunt de andere ontslaggronden op onze site downloaden.