Cart 0

Verzoekschrift verwijtbaar handelen

£OONCONTRACT – VERZOEKSCHRIFT VERWIJTBAAR HANDELEN

Als een werkgever het dienstverband met een werknemer op grond van verwijtbaar handelen of nalaten wil beëindigingen dan moet hij de kantonrechter vragen de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Dit verzoekschrift kun je daarvoor gebruiken.

De werkgever kan ook proberen om de arbeidsovereenkomst in overleg met de werknemer te beëindigen. Dat kan door de werknemer te vragen om in te stemmen met de opzegging van zijn dienstverband  of door de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen en dit vast te leggen in een vaststellingsovereenkomst wederzijds goedvinden, eveneens te downloaden op deze site.

35.00

£OONCONTRACT – VERZOEKSCHRIFT VERWIJTBAAR HANDELEN

Als een werkgever het dienstverband met een werknemer op grond van verwijtbaar handelen of nalaten wil beëindigingen dan moet hij de kantonrechter vragen de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Dit verzoekschrift kun je daarvoor gebruiken.

De werkgever kan ook proberen om de arbeidsovereenkomst in overleg met de werknemer te beëindigen. Dat kan door de werknemer te vragen om in te stemmen met de opzegging van zijn dienstverband  of door de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen en dit vast te leggen in een vaststellingsovereenkomst wederzijds goedvinden, eveneens te downloaden op deze site.

Deze ontslaggrond is een reden op grond waarvan een werkgever de werknemer in principe ook op staande voet kan ontslaan. De werkgever kan er voor kiezen om de werknemer in die gevallen niet op staande voet te ontslaan, maar in plaats daarvan – of daarnaast – het dienstverband met deze werknemer op te zeggen op grond van verwijtbaar handelen of nalaten door de werknemer.

Als sprake is van een redelijke grond dan kan de werkgever de arbeidsovereenkomst opzeggen op grond van verwijtbaar handelen of nalaten. Bij de andere ontslaggronden wordt van de werkgever verwacht dat hij zijn best heeft gedaan om de werknemer te herplaatsen, maar bij deze ontslaggrond is dat niet nodig.

De kantonrechter mag een ontbindingsverzoek alleen inwilligen als:

  • redelijke grond is om het verzoek in te willigen;
  • er geen opzegverboden als geen opzegverboden gelden.

Bij een ontbindingsverzoek op grond van verwijtbaar handelen of nalaten is het vaak verstandig om een subsidiair verzoek te doen om de arbeidsovereenkomst te ontbinden op grond van disfunctioneren of verstoorde arbeidsverhouding. Als de kantonrechter het verwijtbaar handelen of nalaten niet aannemelijk acht, dan kan het aan de werknemer verweten gedrag wellicht wel op grond van een andere grond alsnog tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst leiden. Meer subsidiair kan verzocht worden de arbeidsovereenkomst te ontbinden op grond van de cumulatiegrond. Elke grond moet zelfstandig zoveel mogelijk zijn voldragen. je kunt de andere ontslaggronden op onze site downloaden.