Cart 0

Verzoekschrift frequent ziekteverzuim

£OONCONTRACT – VERZOEKSCHRIFT FREQUENT ZIEKTEVERZUIM

Dit verzoekschrift helpt je een ontslagprocedure tegen een werknemer met succes voor de rechter af te wikkelen. Er worden nogal wat eisen gesteld aan een ontslag van een werknemer op basis van frequent ziekteverzuim.

Het begrip ‘frequent ziekteverzuim’ is relatief en hangt mede af van het gemiddelde ziekteverzuimpercentage van het bedrijf dan wel de afdeling binnen het bedrijf waar de werknemer werkzaam is. Van de werkgever wordt een volledig overzicht verwacht van het ziekteverzuim van betrokken werknemer over de afgelopen drie jaar. De bedoeling is om een helder en volledig beeld te krijgen van de frequentie van het ziekteverzuim en om na te kunnen gaan of dit een tijdelijk of structureel karakter heeft.

Daarnaast zijn er nog vele punten die de werkgever moet aantonen. Er moet sprake zijn van onaanvaardbare gevolgen voor de bedrijfsvoering, moet de werkgever voldoende hebben gezorgd voor goede arbeidsomstandigheden, mag de werknemer niet normaal inzetbaar zijn, binnen 26 weken, is er geen mogelijkheid om de werknemer te herplaatsen binnen de organisatie. Kortom ons verzoekschrift helpt je op weg om je argumenten in het verzoekschrift frequent ziekteverzuim te ordenen.

35.00

document type : .pdf

Categorie: Tag:

£OONCONTRACT – VERZOEKSCHRIFT FREQUENT ZIEKTEVERZUIM

Dit verzoekschrift helpt je een ontslagprocedure tegen een werknemer met succes voor de rechter af te wikkelen. Er worden nogal wat eisen gesteld aan een ontslag van een werknemer op basis van frequent ziekteverzuim.

Het begrip ‘frequent ziekteverzuim’ is relatief en hangt mede af van het gemiddelde ziekteverzuimpercentage van het bedrijf dan wel de afdeling binnen het bedrijf waar de werknemer werkzaam is. Van de werkgever wordt een volledig overzicht verwacht van het ziekteverzuim van betrokken werknemer over de afgelopen drie jaar. De bedoeling is om een helder en volledig beeld te krijgen van de frequentie van het ziekteverzuim en om na te kunnen gaan of dit een tijdelijk of structureel karakter heeft.

Daarnaast moet de werkgever gegevens overleggen over het gemiddelde ziekteverzuimpercentage van de werknemer en het overige personeel over de afgelopen drie jaar. Hiermee kan de kantonrechter nagaan of het ziekteverzuim van de werknemer hoog is ten opzichte van het gemiddelde ziekteverzuim binnen de afdeling dan wel het bedrijf.

Tevens moet het ziekteverzuim onaanvaardbare gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering. Frequent ziekteverzuim is op zichzelf geen reden voor ontslag. Sterker nog; van een werkgever wordt verwacht dat hij werknemers die arbeidsongeschikt zijn, gedurende 104 weken loon doorbetaalt en zich maximaal inspant voor de re-integratie van de werknemer.

De werkgever moet concreet aangeven tot welke organisatorische problemen het ziekteverzuim van betrokkene leidt. Daarbij moet onder meer worden nagegaan:

  • of overleg met de werknemer heeft plaatsgevonden over het verstorend effect op de bedrijfsvoering;
  • of sprake is van een aaneengesloten productieproces waar het onverwacht wegvallen van een werknemer de totale werkzaamheden belangrijk stagneert;
  • of onevenredig zware druk op collega’s wordt gelegd;
  • of er mogelijkheden zijn om bij uitval van werknemer voor vervanging te zorgen (is de werkgemeenschap relatief klein of groot);
  • door wie de werkzaamheden van betrokken werknemer tijdens ziekte zijn overgenomen.

De werkgever moet tevens aantonen dat hij voldoende heeft gezorgd voor goede arbeidsomstandigheden. Is dat niet het geval dan zal de werkgever eerst zijn arbeidsomstandigheden moeten verbeteren.

Ook zal de werkgever moeten aantonen dat de werknemer niet binnen 26 weken normaal inzetbaar is. last but not least moet de werkgever kijken of de betreffende werknemer niet kan worden herplaatst in een aangepaste functie.