Cart 0

Verweerschrift verstoorde arbeidsverhouding

£OONCONTRACT – VERWEERSCHRIFT VERSTOORDE ARBEIDSVERHOUDING

Met dit verweerschrift kun je je als werknemer verweren tegen de door de werkgever gestarte ontslag procedure bij de kantonrechter. Voor arbeidszaken heb je geen verplichte advocaat nodig en zou je de procedure zelf dan wel door een gemachtigde kunnen laten voeren. In het algemeen is het niet verstandig een procedure zelf te voeren omdat je emotioneel betrokken bent en omdat je wel enige kennis van het arbeidsrecht moet hebben. £oonContract kan uiteraard als gemachtigde optreden om uw belangen maximaal te verdedigen.

Dit verweerschrift is geschreven voor een werknemer die zich wil verweren tegen een op grond van verstoorde arbeidsverhoudingen door werkgever gestarte ontslagprocedure Voor de situatie dat de werkgever een ontslag op grond van verstoorde arbeidsverhoudingen wil starten, hebben wij een apart verzoekschrift verstoorde arbeidsverhoudingen. Een ontslag kan gebaseerd zijn op verschillende ontslaggronden. Indien er meerdere ontslaggronden zijn aangevoerd is het raadzaam om per ontslaggrond een verweer te voeren. Denk ook aan de mogelijkheid dat er sprake is van een aparte ontslag grond van cumulatie van ontslaggronden waarbij je je dient te verweren.

35.00

£OONCONTRACT – VERWEERSCHRIFT VERSTOORDE ARBEIDSVERHOUDING

Met dit verweerschrift kun je je als werknemer verweren tegen de door de werkgever gestarte ontslag procedure bij de kantonrechter. Voor arbeidszaken heb je geen verplichte advocaat nodig en zou je de procedure zelf dan wel door een gemachtigde kunnen laten voeren. In het algemeen is het niet verstandig een procedure zelf te voeren omdat je emotioneel betrokken bent en omdat je wel enige kennis van het arbeidsrecht moet hebben. £oonContract kan uiteraard als gemachtigde optreden om uw belangen maximaal te verdedigen.

Dit verweerschrift is geschreven voor een werknemer die zich wil verweren tegen een op grond van verstoorde arbeidsverhoudingen door werkgever gestarte ontslagprocedure Voor de situatie dat de werkgever een ontslag op grond van verstoorde arbeidsverhoudingen wil starten, hebben wij een apart verzoekschrift verstoorde arbeidsverhoudingen. Een ontslag kan gebaseerd zijn op verschillende ontslaggronden. Indien er meerdere ontslaggronden zijn aangevoerd is het raadzaam om per ontslaggrond een verweer te voeren. Denk ook aan de mogelijkheid dat er sprake is van een aparte ontslag grond van cumulatie van ontslaggronden waarbij je je dient te verweren.

Wat een verstoorde arbeidsverhouding precies is, is lastig te definieren. Een werkgever zal in het algemeen moeten aantonen dat:

  • er daadwerkelijk sprake is van een verstoring;
  • deze verstoring ernstig en duurzaam is, en;
  • dat herstel van de relatie niet meer mogelijk is.

Je kunt je dus op verschillende gronden verdedigen en de werkgever onzorgvuldigheid verwijten. Hierdoor kun je bijvoorbeeld hogere ontslagvergoedingen eisen of er voor zorgen dat het ontslag niet wordt toegekend en de loonbetalingsverplichting blijft bestaan, etc.