Cart 0

Kort Geding

Showing all 3 results

In zaken waarin de eisende partij spoedeisend belang heeft bij een veroordeling van de tegenpartij en niet de bodemprocedure kan afwachten, is een kort geding de aangewezen weg. Je kan in het arbeidsrecht vragen om je concurrentiebeding na te komen of te schorsen, wedertewerkstelling en loondoorbetaling verzoeken, ontslag op staande voet aanvechten.