Cart 0

Verzoekschrift verstoorde arbeidsverhouding

£OONCONTRACT – VERZOEKSCHRIFT VERSTOORDE ARBEIDSVERHOUDING

Met dit verzoekschrift kun je de verzoekschrift procedure bij de kantonrechter opstarten. Voor arbeidszaken heb je geen verplichte advocaat nodig en zou je de procedure zelf dan wel door een gemachtigde jurist kunnen laten voeren. In het algemeen is het niet verstandig een procedure zelf te voeren omdat je emotioneel betrokken bent. £oonContract kan uiteraard als gemachtigde optreden om uw belangen maximaal te verdedigen.

Dit verzoekschrift is geschreven voor een werkgever die het arbeidscontract met een werknemer wil beëindigen wegens een verstoorde arbeidsverhouding. Voor de situatie dat de werknemer verweer wil voeren tegen zijn ontslag, hebben wij een apart verweerschrift verstoorde arbeidsverhoudingen. Indien onduidelijk is of de arbeidsovereenkomst is beëindigd, met wederzijds goedvinden dan wel ontslag op staande voet, kan dit verzoek met enige aanpassing ook worden gebruikt voor een voorwaardelijk verzoek tot ontbinding.

35.00

£OONCONTRACT – VERZOEKSCHRIFT VERSTOORDE ARBEIDSVERHOUDING

Met dit verzoekschrift kun je de verzoekschrift procedure bij de kantonrechter opstarten. Voor arbeidszaken heb je geen verplichte advocaat nodig en zou je de procedure zelf dan wel door een gemachtigde jurist kunnen laten voeren. In het algemeen is het niet verstandig een procedure zelf te voeren omdat je emotioneel betrokken bent. £oonContract kan uiteraard als gemachtigde optreden om uw belangen maximaal te verdedigen.

Dit verzoekschrift is geschreven voor een werkgever die het arbeidscontract met een werknemer wil beëindigen wegens een verstoorde arbeidsverhouding. Voor de situatie dat de werknemer verweer wil voeren tegen zijn ontslag, hebben wij een apart verweerschrift verstoorde arbeidsverhoudingen. Indien onduidelijk is of de arbeidsovereenkomst is beëindigd, met wederzijds goedvinden dan wel ontslag op staande voet, kan dit verzoek met enige aanpassing ook worden gebruikt voor een voorwaardelijk verzoek tot ontbinding.

Een verzoekschrift hoeft niet door een deurwaarder worden betekent zoals bij een dagvaardingsprocedure en kan derhalve naar de betrokken partijen worden verzonden. Dit verzoekschrift bevat een uitgebreide toelichting waarmee de belangrijkste vereisten van een verzoekschrift worden toegelicht. Ook de procedure en proceskeuzes worden kort uiteengezet.

Wat een verstoorde arbeidsverhouding precies is, is lastig te definieren. Een werkgever zal in het algemeen moeten aantonen dat:

  • er daadwerkelijk sprake is van een verstoring;
  • deze verstoring ernstig en duurzaam is, en;
  • dat herstel van de relatie niet meer mogelijk is.

De aanleiding van de verstoring is divers. Er kan sprake zijn van een persoonlijk conflict tussen werknemer en leidinggevende of een verstoring tussen 2 of meer werknemers zonder mogelijkheid van overplaatsing. Ook liefdesrelaties kunnen aanleiding zijn voor verstoorde arbeidsverhoudingen, onvoldoende meewerken van de werknemer aan re-integratie, geweld, etc.