Cart 0
[pdf-embedder url=""]

Bezwaarschrift crisisheffing hoge lonen

Met dit model bezwaarschrift kun je bezwaar maken tegen de extra werkgeversheffing in de aangifte over de maand maart 2013. De extra heffing van 16% is verschuldigd indien er in 2012 een loon uit dienstbetrekking is genoten van meer dan €150.000. De heffing bedraagt 16% over het meerdere boven de €150.000.

De motivering is gebaseerd op strijd met het Europese recht. De extra heffing is van kracht over het gehele jaar maar is pas in april 2012 ingevoerd. Dit bezwaarschrift behoudt zich het recht voor de gronden verder aan te vullen op een later tijdstip indien nodig of gewenst.

5.00

document type :

Categorie:

£oonContract – BEZWAARSCHRIFT CRISISHEFFING HOGE LONEN

Met dit model bezwaarschrift kun je bezwaar maken tegen de extra werkgeversheffing in de aangifte over de maand maart 2013. De extra heffing van 16% is verschuldigd indien er in 2012 een loon uit dienstbetrekking is genoten van meer dan €150.000. De heffing bedraagt 16% over het meerdere boven de €150.000.

De motivering is gebaseerd op strijd met het Europese recht. De extra heffing is van kracht over het gehele jaar maar is pas in april 2012 ingevoerd. Dit bezwaarschrift behoudt zich het recht voor de gronden verder aan te vullen op een later tijdstip indien nodig of gewenst.

Deze crisisheffing wordt ook gecontinueerd in 2013. Een eventuele opname uit een levensloop tegoed valt buiten de loonheffing inzake werkgeversheffing hoge lonen, zoals bekend is gemaakt in de media.