Cart 0

Dagvaarding inroeping nietigheid ontslag en loondoorbetaling

Met deze dagvaarding kan een werknemer die op staande voet is ontslagen het ontslag vernietigen en de werkgever om doorbetaling achterstallig loon verplichten bij de kantonrechter. Het is als werknemer die op staande voet is ontslagen ook mogelijk om de werkgever te dagvaarden en schadevergoeding te verzoeken en het ontslag in stand te houden, zie ons andere model. ook is het in spoedeisende gevallen mogelijk een Kort Geding procedure te starten en om een voorlopige voorziening te vragen bij de kantonrechter.

In arbeidszaken is een werknemer niet verplicht een advocaat in te schakelen. De werknemer kan de procedure in principe zelf voeren dan wel door een gemachtigde derde. Ook Fiscaalcontract kan als gemachtigde voor je optreden en een goedkoper alternatief te bieden dan een doorgaans dure advocaat. het is in het algemeen af te raden je eigen procedure te voeren omdat je emotioneel betrokken en bent.

32.00

document type : .doc

Categorie:

DAGVAARDING NIETIGHEID ONTSLAG EN DOORBETALING ACHTERSTALLIG LOON

Met deze dagvaarding kan een werknemer die op staande voet is ontslagen het ontslag vernietigen en de werkgever om doorbetaling achterstallig loon te verplichten bij de kantonrechter. Het is als werknemer die op staande voet is ontslagen ook mogelijk om de werkgever te dagvaarden en schadevergoeding te verzoeken en het ontslag in stand te houden, zie ons andere model. Ook is het in spoedeisende gevallen mogelijk een Kort Geding procedure te starten en om een voorlopige voorziening te vragen bij de kantonrechter.

In arbeidszaken is een werknemer niet verplicht een advocaat in te schakelen. De werknemer kan de procedure in principe zelf voeren dan wel door een gemachtigde derde. Ook £ooncontract kan als gemachtigde voor je optreden en een goedkoper alternatief te bieden dan een doorgaans dure advocaat. Het is in het algemeen af te raden je eigen procedure te voeren omdat je emotioneel betrokken en bent.

Dit dagvaarding model is met enige aanpassing ook te gebruiken voor andere loonvorderingen buiten ontslagsituaties. Deze dagvaarding heeft een ruime toelichting waarmee de voorwaarden van een dagvaarding worden toegelicht. In tegenstelling tot een verzoekschrift procedure dient een dagvaardingsprocedure door een deurwaarder te worden betekend. In het dagvaardingsmodel zullen de achtergronden en feiten van de situatie moeten worden ingevuld.

Over het achterstallig loon kan wettelijke rente worden vergoed en een loonverhoging wegens te late betaling. Als reeds voor de dagvaarding een beroep op de loonverhoging is gedaan kan ook over de loonsverhoging wegens te late betaling wettelijke rente worden gevraagd. Uiteraard kan het voorgaande verzoek ook voor de toekomst worden gevraagd.