Cart 0
https://www.looncontract.nl/wp-content/uploads/sites/6/2017/09/Meewerkovereenkomst.pdf[pdf-embedder url=""]

Meewerkovereenkomst

Met deze overeenkomst wordt vastgelegd dat de partner van de ondernemer voor de inkomstenbelasting in de onderneming werkzaamheden verricht en in aanmerking komt voor de meewerkaftrek. De meewerkaftrek verlaagt de belastinggrondslag van de winst uit onderneming in je aangifte inkomstenbelasting en beinvloed niet de aangifte van de meewerkende partner! Deze meewerkovereenkomst heeft met name een (fiscale) bewijsrechtelijke functie omdat de meewerkende partner geen (juridische) arbeidsovereenkomst heeft. En wat is er nu belangrijker; gelijk hebben of gelijk krijgen.

De partner is geen medegerechtigde in de onderneming, de eenmanszaak van de partner, maar werkt tenminste 525 uur in de onderneming en krijgt hiervoor geen vergoeding of de vergoeding is minder dan € 5.000.

20.00

document type : .doc

Categorie: Tag:

LoonContract – Meewerkovereenkomst

Met deze overeenkomst wordt vastgelegd dat de partner van de ondernemer voor de inkomstenbelasting in de onderneming werkzaamheden verricht en in aanmerking komt voor de meewerkaftrek. De meewerkaftrek verlaagt de belastinggrondslag van de winst uit onderneming in je aangifte inkomstenbelasting en beinvloed niet de aangifte van de meewerkende partner! Deze meewerkovereenkomst heeft met name een (fiscale) bewijsrechtelijke functie omdat de meewerkende partner geen (juridische) arbeidsovereenkomst heeft. En wat is er nu belangrijker; gelijk hebben of gelijk krijgen.

De partner is geen medegerechtigde in de onderneming, de eenmanszaak van de partner, maar werkt tenminste 525 uur in de onderneming en krijgt hiervoor geen vergoeding of de vergoeding is minder dan € 5.000. De meewerkaftrek is als volgt:

Tabel meewerkaftrek

Aantal meegewerkte uren Aftrek
minder dan 525 geen aftrek
525 – 875 1,25% van de winst
875 – 1.225 2% van de winst
1.225 – 1.750 3% van de winst
1.750 of meer 4% van de winst

Van de winst is uitgesloten de winst die je haalt bij staking, bij onteigening of bij het overbrengen van een vermogensbestanddeel naar het buitenland.

Je zal het aantal gewerkte uren voor de meewerkaftrek aannemelijk moeten maken. Dit houdt in dat je actief bezig zal moeten zijn om je uren geloofwaardig te maken. Dus als je als meewerkpartner de administratie doet, geldt buiten het adminisreren zelf ook het zoeken op internet naar een goed adminstratiepakket, overleg met de accountant, reistijd voor een bespreking inzake de administratie en de bespreking inzake de administratie ook mee.

De meewerkovereenkomst bevat de volgende bepalingen:

  • Duur en aard werkzaamheden;
  • Werkzaamheden;
  • Vergoeding;
  • Werktijden;
  • Ziekte en ongeval;
  • Vakantie.