Cart 0
https://www.looncontract.nl/wp-content/uploads/sites/6/woocommerce_uploads/2020/06/NOW.pdf[pdf-embedder url=""]

NOW regeling ,

LOONCONTRACT – NOW

In verband met de corona-crisis heeft de overheid verschillende maatregelen genomen. De NOW regeling is een tegemoetkoming in de loonkosten van de werkgever om werknemers zoveel als mogelijk in dienst te houden. Dit model is een handige rekentechnische ondersteuning voor deze regeling.

20.00

document type : .xlsx, .pdf,

Categorieën: , Tag:

£oonContract – NOW

In verband met de corona-crisis heeft de overheid verschillende maatregelen genomen. De NOW regeling is een tegemoetkoming in de loonkosten van de werkgever om werknemers zoveel als mogelijk in dienst te houden.

Het sociaal verzekeringsloon met vaste opslag moet verminderd worden met de uitkeringen van het UWV, voor zover die in de loonsom zitten. Er wordt in dit rekenmodel rekening gehouden met de vakantiebijslag en de maximering van het loon.

Het uitgangspunt is dat de werkgever geen werknemers mag ontslaan, dus geen ontslagaanvraag op grond van bedrijfseconomische redenen. Dit model moet je vooral gebruiken als analysemodel en zal je achteraf wellicht moeten bijstellen. Goed om vast te leggen wat je nu precies gedaan hebt als je het achteraf weer moet verantwoorden.