Cart 0

Pensioennotulen statutair directeur

£oonContract – Pensioennotulen

Om de secundaire arbeidsvoorwaarden van een statutair directeur te wijzigen of toe te kenen, zoals pensioenrechten, dan is het aan te raden dit door de AVA te doen en met pensioen notulen vast te leggen. Het meest gebruikelijke is dat de AVA bevoegd is het salaris en de secundaire voorwaarden te wijzigen dan wel toe te kennen. Dit geldt voor de DGA en directeuren zonder aandelen. Bij het structuurregime is dat anders.

10.00

document type : .pdf, .pdf,

Categorie: Tags: ,

£oonContract – Pensioennotulen

Om de secundaire arbeidsvoorwaarden van een statutair directeur te wijzigen of toe te kenen, zoals pensioenrechten, dan is het aan te raden dit door de AVA te doen en met pensioen notulen vast te leggen. Het meest gebruikelijke is dat de AVA bevoegd is het salaris en de secundaire voorwaarden te wijzigen dan wel toe te kennen. Dit geldt voor de DGA en directeuren zonder aandelen. Indien het structuurregime wordt toegepast is de RvC bevoegd.

Voor de DGA die reeds pensioen heeft, en het pensioen nog steeds in zijn eigen BV heeft ondergebracht, maken wij ook jaarlijkse pensioenberekeningen. Deze actuariële berekeningen kun je ook door ons laten maken en bevatten naast fiscale, commerciële ook berekeningen voor de controleplichtige jaarrekening. Deze zijn geschikt voor de jaarrekening en voor de aangifte. Ook kunnen wij berekeningen maken voor echtscheidingen, onze berekeningen worden vaak gebruikt in echtscheidingsprocedures. Er bestaan verschillende pensioenscheidingsvarianten.