Cart 0

Addendum 30% regeling

£oonContract – Addendum 30% regeling

Dit document betreft een aanvulling op een arbeidsovereenkomst met een uit het buitenland aangetrokken werknemer die aan de zogenaamde 30% regeling in de loonbelasting voldoet. Hierin worden derhalve de fiscale consequenties van de 30% regeling vastgelegd. De 30% regeling kan ook voor uitgezonden werknemers worden toegepast (Nedeco-regeling). Het bereik is echter niet heel groot en bij toepassing bij uitgezonden werknemers kan uiteraard contact worden opgenomen.

Deze overeenkomst is zowel in het Nederlands als in het Engels opgesteld. De meeste ingekomen werknemers spreken geen Nederlands maar wel Engels. Voor meer engelstalige overeenkomsten kun je contact met ons opnemen.

29.00

document type : .pdf, .pdf,

Categorie: Tags: , ,

£oonContract – Addendum 30% regeling

Dit document betreft een aanvulling op een arbeidsovereenkomst met een uit het buitenland aangetrokken werknemer die aan de zogenaamde 30% regeling in de loonbelasting voldoet. Hierin worden derhalve de fiscale consequenties van de 30% regeling vastgelegd. De 30% regeling kan ook voor uitgezonden werknemers worden toegepast (Nedeco-regeling). Het bereik is echter niet heel groot en bij toepassing bij uitgezonden werknemers kan uiteraard contact worden opgenomen.

Deze overeenkomst is zowel in het Nederlands als in het Engels opgesteld. De meeste ingekomen werknemers spreken geen Nederlands maar wel Engels. Voor meer engelstalige overeenkomsten kun je contact met ons opnemen.

De 30% regeling kent 2 salaris ondergrenzen. Voor werknemers onder de 30 jaar met een mastertitel, ca €30k en voor overige specifieke deskundigen, ca €40k. Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd. In aanvulling op de 30% vergoeding kunnen er ook schoolgelden voor internationale scholen worden vergoed. Met de 30% regeling kan worden geopteerd voor partieel buitenlands belastingplichtige in de aangifte inkomstenbelasting. Uiteraard verzorgen wij ook aangiftes inkomstenbelasting of verzorgen wij de aanvraag van deze regeling bij de belastingdienst indien gewenst. De regeling kent vele voorwaarden, termijnen en drempels.

Indien je gebruik wil maken van de 30% regeling als DGA in je eigen BV en woonde je op 150km van Nederland of was je eerst student alhier, neem dan contact met ons op.