Cart 0

Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

Met deze arbeidsovereenkomst kun je een werknemer voor bepaalde tijd indienstnemen. De arbeidsovereenkomst bevat vele bepalingen waaruit je een keus zult moeten maken afhankelijk van wat je wil en wat bijvoorbeeld een CAO verplicht stelt.

Dit arbeidscontract bevat een ruime toelichting op de vele juridische aspecten. Daarnaast biedt Fiscaalconttract ook een korte toelichting op fiscale aspecten, in het bijzonder de werkkostenregeling. Mocht u nadere vragen hebben over de werkkostenregeling kunt u uiteraard ook contact met ons opnemen.

27.00

£oonContract – ARBEIDSOVEREENKOMST BEPAALDE TIJD

Met deze arbeidsovereenkomst kun je een werknemer voor bepaalde tijd indienst nemen. De arbeidsovereenkomst bevat vele bepalingen waaruit je een keus zult moeten maken afhankelijk van wat je wil en wat bijvoorbeeld een CAO verplicht stelt.

Dit arbeidscontract bevat een ruime toelichting op de vele juridische aspecten. Daarnaast biedt £oonContract ook een korte toelichting op fiscale aspecten, in het bijzonder de werkkostenregeling. Mocht u nadere vragen hebben over de werkkostenregeling kunt u uiteraard ook contact met ons opnemen.

Deze overeenkomst bevat de volgende bepalingen:

-Datum indiensttreding en functie;
-Bepaalde tijd;
-Proeftijd ;
-CAO;
-Werktijd;
– Salaris;
-Vakantie;
-Tantieme;
-Pensioen;
-Woon-werkverkeer;
-Voorwaardelijke onkostenvergoeding;
-Opzeggingstermijn;
-Opname Vakantie- en snipperdagen;
-Overwerk;
-Intellectueel eigendom;
-Concurrentiebeding;
-Geen werk voor eigen rekening;
-Geheimhouding;
-Toepasselijk recht.