Cart 0
https://www.looncontract.nl/wp-content/uploads/sites/6/woocommerce_uploads/2020/06/Benoeming-en-bezoldiging-bestuurder-notulen-ede3kr.pdf[pdf-embedder url=""]

Benoemingsnotulen statutair directeur

12.00

£oonContract – benoemingsnotulen statutair directeur

Bestuurders van een besloten vennootschap worden benoemd respectievelijk ontslagen en geschorst door de AVA. Met die benoeming ontstaat een vennootschapsrechtelijke relatie met de vennootschap. Daarnaast wordt vaak een arbeidsovereenkomst of een managementovereenkomst gesloten. Benoemingsnotulen zijn derhalve nodig om een statutair directeur te benoemen indien dat niet bij oprichting bij de notaris gebeurt. Als laatste zou de ondernemingskamer dat nog kunnen doen.

Bij een bestaande vennootschap kan de AVA of de RvC tot benoeming besluiten. De AVA kan benoemen op voordracht. De statuten kunnen bepalen dat de benoeming plaats vindt door houders van een bepaald soort aandelen. Zonder rechtsgeldige benoemingsbesluit is er geen rechtsgeldige benoeming. Het besluit is ook mondeling te doen. Dat is uiteraard geen aanrader gezien het belang en bewijsrechtelijk gezien ook. Een bestuurder moet instemmen; je kan niet gedwongen worden bestuurder te worden.