Cart 0
[pdf-embedder url=""]

Benoemingsnotulen directeur

£oonContract – Benoemingsnotulen statutair directeur

Bestuurders van een besloten vennootschap worden benoemd respectievelijk ontslagen en geschorst door de AVA. Met die benoeming ontstaat een vennootschapsrechtelijke relatie met de vennootschap. Daarnaast wordt vaak een arbeidsovereenkomst of een managementovereenkomst gesloten. Voor een rechtsgeldige benoeming zijn notulen derhalve een belangrijke vereiste. Bij oprichting van de BV wordt de eerste directeur via de oprichtingsakte benoemd. Ook kan de ondernemingskamer een bestuurder benoemen.

12.00

document type : .doc, .pdf,

Categorie: Tags: ,

£oonContract – Benoemingsnotulen statutair directeur

Bestuurders van een besloten vennootschap worden benoemd respectievelijk ontslagen en geschorst door de AVA. Met die benoeming ontstaat een vennootschapsrechtelijke relatie met de vennootschap. Daarnaast wordt vaak een arbeidsovereenkomst of een managementovereenkomst gesloten. Voor een rechtsgeldige benoeming zijn notulen derhalve een belangrijke vereiste. Bij oprichting van de BV wordt de eerste directeur via de oprichtingsakte benoemd. Ook kan de ondernemingskamer een bestuurder benoemen.

Bij een bestaande BV kan de AVA of de RvC een bestuurder benoemen. Indien de AVA benoemt, kunnen de statuten bepalen dat de benoeming geschiedt uit een voordracht. Als de Raad van Commissarissen benoemt, is geen bindende voordracht mogelijk. Specifiek voor de Flex-BV is in de wet vastgelegd dat de statuten mogen bepalen dat de statutair directeur wordt benoemd door houders van een bepaald soort aandelen. Iedere aandeelhouder met stemrecht moet in elk geval deelnemen aan de besluitvorming omtrent de benoeming. Ook kan de benoeming plaatsvinden op basis van een bindende voordracht door een ander vennootschapsorgaan of een buitenstaander, mits dit in de statuten is vastgelegd.

Zonder benoemingsbesluit van het bevoegde orgaan is er géén sprake van een rechtsgeldige benoeming. Als uitgangspunt gelden er geen vormvereisten voor een benoemingsbesluit. Dat betekent onder meer dat het besluit niet schriftelijk genomen hoeft te worden. Bovendien moet er wel schriftelijk gestemd zijn als besloten wordt tot benoeming buiten vergadering. Sowieso is een schriftelijk benoemingsbesluit altijd aan te raden, zodat gemakkelijk bewezen kan worden dat de directeur daadwerkelijk benoemd is. Een bestuurder moet met de benoeming instemmen.