Cart 0
https://www.looncontract.nl/wp-content/uploads/sites/6/woocommerce_uploads/2020/06/Ontslag-bestuurder-notulen-uqwlrl.pdf[pdf-embedder url=""]

Ontslagnotulen statutair directeur

£oonContract – Ontslagnotulen statutair directeur

Bestuurders van een besloten vennootschap worden benoemd respectievelijk ontslagen en geschorst door de AVA. Met die benoeming ontstaat een vennootschapsrechtelijke relatie met de vennootschap. Daarnaast wordt vaak een arbeidsovereenkomst of een managementovereenkomst gesloten. Ontslag notulen zijn derhalve nodig om een statutair directeur te ontslaan.

12.00

document type : .doc, .pdf,

Categorie: Tags: ,

£oonContract – Ontslagnotulen statutair directeur

Bestuurders van een besloten vennootschap worden benoemd respectievelijk ontslagen en geschorst door de AVA. Met die benoeming ontstaat een vennootschapsrechtelijke relatie met de vennootschap. Daarnaast wordt vaak een arbeidsovereenkomst of een managementovereenkomst gesloten. Ontslagnotulen zijn derhalve nodig om een statutair directeur te ontslaan.

Als de aandeelhouders besluiten de directeur te ontslaan en daartoe een aandeelhoudersbesluit nemen, dan eindigt daardoor tevens de arbeidsovereenkomst. De Hoge Raad heeft al in 2005 geoordeeld dat vanwege de verwevenheid van de vennootschapsrechtelijke en de arbeidsrechtelijke betrekking, het ontslag van de statutair directeur door de AVA tevens de beëindiging van de arbeidsovereenkomst betekent; er hoeft dan geen opzegging meer plaats te vinden. Wel zijn er drie uitzonderingen. Gelijktijdige beëindiging vindt niet plaats: (1) als er sprake is van een wettelijk ontslagverbod, (2) van een andersluidende afspraak, of (3) als de statutair bestuurder alleen formele bestuurstaken verricht en zijn arbeidsovereenkomst in feite los kan worden gezien van de formele functie van statutair bestuurder.

Als er geen sprake is van een dringende reden, dan moet ondanks het besluit van de aandeelhouders voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst toch de opzegtermijn in acht worden genomen. Anders kan de directeur schadevergoeding vorderen en bovendien vervalt zijn non-concurrentiebeding.

Indien de statutair directeur zelf zijn functie als statutair directeur beëindigt, dan geldt in feite hetzelfde; met het neerleggen van zijn functie als directeur, eindigt ook zijn arbeidsovereenkomst.

Let wel op indien de directeur wordt ontslagen eindigt de managementovereenkomst niet die moet worden opgezegd. Er is dus een verschil tussen een managementovereenkomst en arbeidsovereenkomst.