Cart 0

Nulurencontract

Een nul urencontract is een oproepcontract. er zijn drie soorten oproepcontracten, min-max contract, een nul urencontract en een voorovereenkomst oproepcontract. De verplichtingen voor een werkgever nemen af waarbij het min max contract de meeste risico’s heeft op loondoorbetaling, doorbetaling bij ziekte, ontslagbescherming, etc. en de voorovereenkomst oproepcontract de minste risico’s heeft.

De overeenkomst is in overeenstemming met de Wet Werk en Zekerheid en bijgewerkt tot de stand van zaken per 1 juli 2015. Deze overeenkomst bevat een ruime toelichting en vele opties. Je kunt derhalve de overeenkomst goed zelf redigeren.

22.00

document type : .docx

Categorie: Tags: ,

£oonContract – nulurencontract met uitgestelde prestatieplicht

Een nul urencontract is een oproepcontract. er zijn drie soorten oproepcontracten, min-max contract, een nul urencontract en een voorovereenkomst oproepcontract. De verplichtingen voor een werkgever nemen af waarbij het min max contract de meeste risico’s heeft op loondoorbetaling, doorbetaling bij ziekte, ontslagbescherming, etc. en de voorovereenkomst oproepcontract de minste risico’s heeft.

Deze overeenkomst bevat een ruime toelichting en vele opties. Je kunt derhalve de overeenkomst goed zelf redigeren. Deze overeenkomst bevat de volgende bepalingen:

 • Indiensttreding;
 • Contractduur/proeftijd/opzegging;
 • Loon/vakantietoeslag;
 • Vakantiedagen;
 • Controlevoorschriften bij ziekte;
 • Pensioen;
 • Disciplinaire maatregelen;
 • Geheimhoudingsplicht
 • Informatieplicht
 • Gebruik bedrijfsmiddelen;
 • einde arbeidsovereenkomst;
 • Reputatie en social media;
 • Boetebeding;
 • Overige bepalingen;
 • Toepasselijk recht.