Cart 0
[pdf-embedder url=""]

Overeenkomst inzake management DGA

Deze managementovereenkomst legt de rechten en verplichtingen vast voor de werkzaamheden van de statutair directeur en tevens meerderheidsaandeelhouder (DGA) en zijn werkmaatschappij. De overeenkomst wordt natuurlijk aangegaan door de holding en de werkmaatschappij. De arbeidsovereenkomst van de statutair directeur zal doorgaans ook in de holding zitten. Je kunt ook  onze speciale arbeidsovereenkomst voor de DGA gebruiken.

Een managementovereenkomst kan ervoor zorgen dat de holding als zodanig ondernemer voor de omzetbelasting wordt. Dit is prettig omdat dan ook de aan de holding in rekening gebrachte BTW in aftrek kan worden gebracht en er geen BTW blijft “hangen” in de holding.

25.00

document type :

Categorie: Tag:

£oonContract – managementcontract holding-werkmaatschappij

Deze managementovereenkomst legt de rechten en verplichtingen vast voor de werkzaamheden van de statutair directeur en tevens meerderheidsaandeelhouder (DGA) en zijn werkmaatschappij. De overeenkomst wordt natuurlijk aangegaan door de holding en de werkmaatschappij. De arbeidsovereenkomst van de statutair directeur zal doorgaans ook in de holding zitten. Je kunt ook  onze speciale arbeidsovereenkomst voor de DGA gebruiken.

Een managementovereenkomst kan ervoor zorgen dat de holding als zodanig ondernemer voor de omzetbelasting wordt. Dit is prettig omdat dan ook de aan de holding in rekening gebrachte BTW in aftrek kan worden gebracht en er geen BTW blijft “hangen” in de holding.
Onderdelen fiscaalcontract management holding werkmaatschappij

Deze overeenkomst bevat in hoofdlijn:

 • Een toelichting op de fiscale hoofdlijn;
 • Een vergoedingsbepaling;
 • Kostenbepaling;
 • Een bepaling waarin de arbeidsinzet via een minimum percentage kan worden vastgelegd;
 • Hoe met verhindering van de te verrichten werkzaamheden moet worden omgegaan;
 • Een bepaling inzake concurrerende activiteiten;
 • Een bepaling inzake premies en loonbelasting;
 • Een opzeggingsbepaling;
 • Een geheimhoudingsbepaling;
 • Een bepaling inzake het toepasselijke recht/jurisdictie;
 • In totaal zijn er 13 bepalingen.