Cart 0

Verweerschrift ontslag langdurige arbeidsongeschiktheid

£oonContract – Verweerschrift ontslag langdurige arbeidsongeschiktheid

Indien je werkgever een ontslag aanvraag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid bij het UWV heeft ingediend en de aanvraag is door het UWV afgewezen dan kan de werkgever een ontslagprocedure bij de rechter beginnen. Als werknemer krijg je hier bericht van en kun je dit model verweerschrift downloaden en gebruiken als verweerschrift in de procedure.

Voor een ontslagprocedure zul je een redelijke kennis van het arbeidsrecht en arbeidsprocesrecht moeten hebben. Indien je wenst om de procedure uit te besteden, neem dan contact met £oonContract op voor een vrijblijvende offerte.

35.00

£oonContract – Verweerschrift ontslag langdurige arbeidsongeschiktheid

Indien je werkgever een ontslag aanvraag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid bij het UWV heeft ingediend en de aanvraag is door het UWV afgewezen dan kan de werkgever een ontslagprocedure bij de rechter beginnen. Als werknemer krijg je hier bericht van en kun je dit model verweerschrift downloaden en gebruiken als verweerschrift in de procedure.

De kantonrechter behandelt het verzoekschrift binnen 4 weken na de week waarin het verzoek is ingediend. De kantonrechter toetst aan dezelfde criteria als UWV. De kantonrechter kan het verzoek alleen inwilligen als is voldaan aan de voorwaarden voor een redelijke grond voor ontslag, en als herplaatsing niet mogelijk is of niet in de rede ligt. Ook mag er geen opzegverbod gelden.

Ben je het niet eens met de opzegging van het contract? Dan kan je de kantonrechter verzoeken om het contract te herstellen. In plaats daarvan kan je ook vragen om een billijke vergoeding, als herstel in redelijkheid niet mogelijk is door ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van je werkgever. Indien de rechter het verzoek zou inwilligen dan zal de rechter doorgaans een transitievergoeding toekennen. Vanaf 1 januari 2020 wordt de transitievergoeding 1/3 maandsalaris  per heel dienstjaar.

Voor een ontslagprocedure zul je een redelijke kennis van het arbeidsrecht en arbeidsprocesrecht moeten hebben. Indien je wenst om de procedure uit te besteden, neem dan contact met £oonContract op voor een vrijblijvende offerte.