Cart 0

Verzoekschrift ontslag langdurige arbeidsongeschiktheid

£oonContract – Verzoekschrift ontslag langdurige arbeidsongeschiktheid

Met dit verzoekschrift kan een werkgever een ontslagverzoek voorleggen aan de rechter. Aan dit verzoek zal een procedure bij het UWV vooraf gegaan zijn.

De kantonrechter behandelt het verzoekschrift binnen 4 weken na de week waarin het verzoek is ingediend. De kantonrechter toetst aan dezelfde criteria als het UWV. De kantonrechter kan het verzoek alleen inwilligen als is voldaan aan de voorwaarden voor een redelijke grond voor ontslag, en als herplaatsing niet mogelijk is of niet in de rede ligt. Ook mag er geen opzegverbod gelden.

De kantonrechter bepaalt het tijdstip waarop het contract dat niet tussentijds kan worden opgezegd, eindigt. De kantonrechter kan een transitievergoeding en billijke vergoeding toekennen. Gaat het om een tijdelijk contract zonder tussentijdse opzegmogelijkheid? Dan kan de rechter een vergoeding toekennen aan de werknemer, tot ten hoogste het bedrag aan loon over de resterende duur van het contract.

Mocht je deze ontslagprocedure willen uitbesteden dan kan £oonContract deze met je voeren. Geiïnteresseerd, neem contact op en vraag een offerte op.

35.00

£oonContract – Verzoekschrift ontslag langdurige arbeidsongeschiktheid

Met dit verzoekschrift kan een werkgever een ontslagverzoek voorleggen aan de rechter. Aan dit verzoek zal een procedure bij het UWV vooraf gegaan zijn.

Heeft het UWV (of de cao-commissie) toestemming voor opzegging van een vast contract of tijdelijk contract zonder tussentijdse opzegmogelijkheid geweigerd. Kan je je als werkgever hier niet in vinden? Dan kan de kantonrechter verzocht worden het contract te ontbinden. Als werkgever moet je dit verzoek binnen 2 maanden na de dag van weigering, indienen. De kantonrechter toetst aan dezelfde criteria als het UWV (of de cao-commissie).

De kantonrechter behandelt het verzoekschrift binnen 4 weken na de week waarin het verzoek is ingediend. De kantonrechter toetst aan dezelfde criteria als het UWV. De kantonrechter kan het verzoek alleen inwilligen als is voldaan aan de voorwaarden voor een redelijke grond voor ontslag, en als herplaatsing niet mogelijk is of niet in de rede ligt. Ook mag er geen opzegverbod gelden.

De kantonrechter bepaalt het tijdstip waarop het contract dat niet tussentijds kan worden opgezegd, eindigt. De kantonrechter kan een transitievergoeding en billijke vergoeding toekennen. Gaat het om een tijdelijk contract zonder tussentijdse opzegmogelijkheid? Dan kan de rechter een vergoeding toekennen aan de werknemer, tot ten hoogste het bedrag aan loon over de resterende duur van het contract.

Mocht je deze ontslagprocedure willen uitbesteden dan kan £oonContract deze met je voeren. Geiïnteresseerd, neem contact op en vraag een offerte op.