Cart 0

Verweerschrift ontbinding wegens bedrijfseconomische reden

£oonContract – Verweerschrift ontbinding wegens bedrijfseconomische redenen

Indien de procedure bij het UWV voor de werkgever niet tot het gewenste resultaat leidt dan kan de werkgever via een verzoekschrift het nogmaals bij de rechter proberen. Als werknemer mag je dan verweer voeren. Het verweerschrift wat je hier kunt downloaden zou je kunnen gebruiken zonder dat je door een dure advocaat of procesvertegenwoordiger nodig hebt.

Het voeren van een procedure vraagt redelijk wat kennis van het arbeidsrecht en procedurele mogelijkheden bij een procedure. Uiteraard kunnen wij ook de ontslagprocedure bij de rechter afhandelen. Neem contact op voor een offerte.

35.00

document type : .docx, .pdf,

Categorie: Tag:

£oonContract – Verweerschrift ontbinding wegens bedrijfseconomische redenen

Indien de procedure bij het UWV voor de werkgever niet tot het gewenste resultaat leidt dan kan de werkgever via een verzoekschrift het nogmaals bij de rechter proberen. Als werknemer mag je dan verweer voeren. Het verweerschrift wat je hier kunt downloaden zou je kunnen gebruiken zonder dat je door een dure advocaat of procesvertegenwoordiger nodig hebt.

De kantonrechter behandelt het verzoekschrift binnen 4 weken na de week waarin het verzoek is ingediend. De werkgever zal je moeten informeren en het verzoekschrift naar je moeten opsturen. De kantonrechter toetst aan dezelfde criteria als UWV. De kantonrechter kan het verzoek alleen inwilligen als is voldaan aan de voorwaarden voor een redelijke grond voor ontslag, en als herplaatsing niet mogelijk is of niet in de rede ligt. Ook mag er geen opzegverbod gelden.

Als werknemer zijn er redelijk wat mogelijkheden om het ontslag te voorkomen of er een goede transitievergoeding of billijke vergoeding aan over te houden. De werkgever heeft het UWV niet kunnen overtuigen ondanks dat er mogelijkheden geboden worden om aanvullende informatie te leveren. Zo zou je kunnen bijvoorbeeld kunnen aanvoeren dat herplaatsing mogelijk is na aanvullende scholing of dat er sprake is van een opzegverbod zoals arbeidsongeschiktheid, etc.

Mocht de kantonrechter besluiten het contract te ontbinden dan kan hij ook een transitievergoeding toekennen en soms een aanvullende billijke vergoeding. Ook het tijdstip waarop het arbeidscontract kan worden ontbonden kan soms wat extra financiële ruimte opleveren.

Het voeren van een procedure vraagt redelijk wat kennis van het arbeidsrecht en procedurele mogelijkheden bij een procedure. Uiteraard kunnen wij ook de ontslagprocedure bij de rechter afhandelen. Neem contact op voor een offerte.