Cart 0

Verzoekschrift ontbinding wegens bedrijfseconomische redenen

£oonContract – Verzoekschrift ontbinding wegens bedrijfseconomische redenen

Indien de procedure bij het UWV niet tot het gewenste resultaat leidt dan kan de werkgever via dit verzoekschrift bij de rechter proberen de betreffende werknemer(s) te ontslaan. Als het goed is, heeft de werkgever de voorgaande mogelijkheden om een werknemer te ontslaan gebruikt en als slot heeft de UWV het ontslagverzoek afgewezen.

De kantonrechter behandelt het verzoekschrift binnen 4 weken na de week waarin het verzoek is ingediend. De kantonrechter toetst aan dezelfde criteria als UWV. De kantonrechter kan het verzoek alleen inwilligen als is voldaan aan de voorwaarden voor een redelijke grond voor ontslag, en als herplaatsing niet mogelijk is of niet in de rede ligt. Ook mag er geen opzegverbod gelden.

35.00

£oonContract – Verzoekschrift ontbinding wegens bedrijfseconomische redenen

Indien de procedure bij het UWV niet tot het gewenste resultaat leidt dan kan je als werkgever met dit verzoekschrift via de rechter proberen de betreffende werknemer(s) te ontslaan. Als het goed is, heb je als werkgever de voorgaande mogelijkheden om een werknemer te ontslaan gebruikt en als slot heeft de UWV het ontslagverzoek afgewezen.

De kantonrechter behandelt het verzoekschrift binnen 4 weken na de week waarin het verzoek is ingediend. De kantonrechter toetst aan dezelfde criteria als het UWV. De kantonrechter kan het verzoek alleen inwilligen als is voldaan aan de voorwaarden voor een redelijke grond voor ontslag, en als herplaatsing niet mogelijk is of niet in de rede ligt. Ook mag er geen opzegverbod gelden.

De kantonrechter bepaalt het tijdstip waarop het contract dat niet tussentijds kan worden opgezegd, eindigt. Gaat het om een tijdelijk contract zonder tussentijdse opzegmogelijkheid? Dan kan de rechter een vergoeding toekennen, tot ten hoogste het bedrag aan loon over de resterende duur van het contract.

Heeft het UWV (of de cao-commissie) toestemming voor opzegging van een vast contract of tijdelijk contract zonder tussentijdse opzegmogelijkheid geweigerd dan kan de kantonrechter het contract ontbinden. De werkgever moet dit verzoek binnen 2 maanden na de dag van weigering, indienen. De kantonrechter toetst aan dezelfde criteria als het UWV (of de cao-commissie).

Voor het ontslagverzoek bij het UWV hebben wij een checklist die gebruikt kan worden als ondersteuning indien je het verzoek zelfstandig wil afhandelen. Uiteraard kunnen wij ook de ontslagprocedure bij de rechter afhandelen. Neem contact op voor een offerte.